Kontakty - adresy   Mirek Vodrážka: Esej o politickém harémismu   
Cena 69,- Kč . . . Na skladě    . . . 
Kritická zpráva o stavu feminismu v Čechách.

 
 

 • Edice "S sebou"
 • Edice keltská "Kynwal Kanhwch"
 • Z ostatních titulů
 • Poezie
 • Ediční plán 
 • Tato stránka  
  Knihy a texty digitální  
  Možnost objednání a zakoupení našich knih  
  Další aktivity nyšeho nakladatelství
  Jiné zdroje na internetu  
      AKTUÁLNÍ NABÍDKA - NA SKLADĚ 

  Z kapesní edice "S sebou" 

  T. Carlyle: Hrdina jako božstvo (Ódin, pohanství a skandinávské báje) 
  Cena 36,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  O významu hrdinů a hrdinství v  dějinách, o nejvyšším germánském božstvu i vztahu pohanů k přírodě. 

  J. Šmajs: Kultura proti přírodě 
  Cena 36,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Tři ekologické eseje brněnského filosofa. 

  H. D. Thoreau: Občanská neposlušnost 
  Cena 36,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Pamflet o tom, že existuje instituce nad zákonem a státní mocí, a to lidské svědomí. 

  H. D. Thoreau: Chůze 
  Cena 36,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Esej o potřebě každodenní chůze přírodou, o soužití člověka a přírody, jakož o  nezbytnosti divokosti v životě člověka vůbec. 

  R. W. Emerson: Sebedůvěra 
  Cena 36,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Esej amerického filosofa - transcendentalisty je esencí jeho světonázoru. O  duši člověka jakožto nedílné součásti vesmírného hnutí. 

  J. W. Goethe: Z maxim a reflexí 
  Cena 36,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Výbor z myšlenek německého velikána. 

  Jsme částí země 
  Cena 36,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Řeč náčelníka Seattla k prezidentu Spojených států amerických v roce 1855. 

  O. Wilde: Duše člověka za socialismu 
  Cena 36,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Esej o duši člověka vůbec. 
   

  Z keltské edice "Kynwal Kanhwch" 

  Mabinogi - Keltské pověsti 
  Cena 120,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Velšská podoba mytologických a hrdinských příběhů z raného pohanského období. Jediný překlad původní keltské literatury u nás uzavírá zasvěcený doslov. 

  Keltské pověsti a pohádky - Britské ostrovy a Irsko, díl 1., 2. 
  Cena 110,- Kč . . . Prodáno . . .  
  První české vydání keltských pověstí a pohádek, jak je sesbíral a poznámkami opatřil J. Jacobs. 

  Keltské pověsti a pohádky - Bretaň, díl 1.
  Cena 110,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  První české vydání keltských pověstí a pohádek, jak je sesbíral F.-M. Luzel. 

  B. Ó hEithir: Kapesní dějiny Irska 
  Cena 110,- Kč . . . Prodáno . . .  
  Zajímavá, často zkreslovaná historie i současnost Irska. 

  W. B. Yeats: Keltský soumrak
  Cena 120,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Tajemné příběhy s duchy, démony a elfy, plné keltské touhy po nehmata- telných a nekonečných věcech. 

  A. Le Braz: Legendy o smrti u amorických Bretonců 
  Cena 70,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Znamení předsmrtná, zjevení posmrtná, nebe, peklo, ráj ve vyprávěních Bretonců, jak je sesbíral známý keltský folklorista. 
   

  Z ostatních titulů 

  A. Schopenhauer: O smrti 
  Cena 90,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Esej o tom, že smrt se nás netýká. 

  E. Bondy: Hatto
  Cena 78,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Prozaické dílo známého filosofa. Středověký mnich Hatto opouští svůj klášter a  vydává se hledat smysl existence Boží, své i veškerenstva, a to až na sám kraj světa. S ilustracemi P.  Reisenauera. 

  J. Šmajs: Ohrožená kultura 
  Cena 78,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Sedm ekologických přednášek brněnského filosofa o tom, jak a proč dospěl člověk a jeho kultura do stádia ekologické krize a má-li naději ji překonat. Schválilo ministerstvo školství jako doporučenou literaturu pro střední školy. 

  J. Zogata: Díry (Památce malíře Antonína Tomalíka) 
  Cena 40,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Drobná próza věnovaná spoluzakladateli a přednímu představiteli české abstrakce, jenž zemřel v pouhých 28 letech a jenž zůstává tragicky neznámý. 

  Libuše Svobodová: Cesta Františka Bílka
  Cena 110,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Životopis jednoho z největších našich výtvarných umělců počátku 20.století. 
  Kniha byla vydána u příležitosti výstavy František Bílek - Grafika / Kresby, pořádané galerií Hollar v Praze. Výstava je putovní, v současné době je instalována v Táboře. 

  F. Bílek: Křížová cesta 
  Cena 650,- Kč . . . Na skladě    . . . 

  E. Bondy: Cybercomics 
  Cena 185,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Filosofická próza ve formě sci-fi. 

  M. Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku 
  Cena 220,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Dějiny filosofie jako postupný debakl, hrozící přerůst v  sebezniční lidstva; myšlenkové a mravní tradice naznačující možnost záchrany. 

  J. Filip: Umělecké řemeslo v pravěku 
  Cena 172,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Dosud nepřekonaná kniha celosvětově uznávaného archeologa o  technologii řemesla v českomoravském pravěku. 

  J. Zogata: Černý vzduch 
  Cena 96,- Kč . . . Na skladě    . . . 
  Román o životě havířů, obyčejných lidí. 

   

  Poezie 

  M. Čepelka: Abeceda lásky 
  Cena 36,- Kč . . . Prodáno . . . 
  Sbírka veršů člena Divadla Járy Cimrmana v půvabné grafické úpravě jeho divadelního kolegy - J. Weigela. 

  M. Čepelka: Dvě básně o smrti 
  Cena 36,- Kč . . . Prodáno . . . 
  Sbírka veršů člena Divadla Járy Cimrmana v grafické úpravě K. Novotného - Steinera. 

  L. Šenk: Netopýr a přátelé 
  Cena 36,- Kč . . . Prodáno . . . 
  Básnická prvotina nejen o lásce a koupeli ve vaně. 
   
   

  Ediční plán 

  Egon Bondy: Invalidní sourozenci - společně s nakladatelstvím Maťa 

  Egon Bondy: Bezejmenná - volné pokračování Invalidních sourozenců - společně s nakladatelstvím Maťa 

  Egon Bondy: 677 - jak to bylo s Chartou 77 

  Keltské pověsti a pohádky: Britské ostrovy a Irsko - díl 3.  - sesbíral a poznámkami opatřil J. Jacobs. 

  Keltské pověsti a pohádky: Bretaň - díl 2.  - výběr dalších bretaňských pověstí a pohádek. 

  W. B. Yeats: Autobiografie  - životopis slavného irského spisovatele je též výborným dokumentem irského kulturního dění té doby. 

  M. Vodrážka: Politický harémismus - aneb zpráva o stavu feminismu v Čechách 

  M. Vodrážka: Co je feminismus - vychází v edici S sebou. 

  Č. Kocar: Co je memetika - o teorii memů, vychází v edici S sebou. 

  J. Clark: Co je anarchismus - stručný esej o tom, co lze a nelze nazvat anarchismem, vychází v edici S sebou. 

  L. Šestov: Kierkegaard a Dostojevskij - zásadní esej originálního, u nás takřka neznámého ruského i  evropského filosofa o chápání prvotního hříchu, vychází v edici S sebou. 
   
  L. V. Valachová: Máš rád psy, ty psy pohanský? Viď, že ne... - básně a všelikerosti ze života nejznámější brněnské herečky. 
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   


  .....
   Aktualizováno 20. 4. 1999 
     Copyright Kocar, 1999